phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Pounce
ใครจะเป็นแมวแสนซนหรือหนูจอมซ่าส์ วางท่าให้โดนไล่ เกมนี้ไม่ได้แค่เน้นความไวแต่ยังเน้นทักษะการสังเกต ไปพร้อมๆ กับการฝึกสมาธิ