phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Halli Galli
เด็กคนไหนชอบเก็บหรือทานผลไม้ มาช่วยกันเก็บไปทานเร็วค่ะ ใครเก็บได้เยอะกว่าคนนั้นก็จะได้ผลไม้กลับบ้านไปแบ่งคนที่บ้านเยอะขึ้นนะ ^___^


 เกมที่เด็กชอบคณิตศาสตร์ ชอบขยับตัวหรือไม่ชอบขยับตัวจะได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม