phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Mondo
เกมที่เน้นการคิดอย่างเฉียบพลัน เน้นการสังเกตและการจัดการ โดยเฉพาะหัวอนุรักษ์หรือคนที่ขอบธรรมชาติ รักป่า ควรมีไว้ครอบครอง


 เกมกล่องใหญ่แต่ใช้เวลาไม่นานค่ะ ประมาณ 15-20 นาที โดยมีผู้เล่นได้มากสุด 4 คน แนะนำว่าควรจะต้องเริ่มกับเด็กประมาณ 8 ขวบขึ้นไป แต่ถ้าไม่เน้นให้น้องฝึกนับคะแนนเกมนี้ก็สามารถลดระดับอายุผู้เล่นได้ถึง 6 ขวบเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าเฟส FB:ํ Young Sanook หรือ 045-950-418