phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Candy
เกมที่เด็กๆ ต้องตื่นตาไปกับความสดใสของสีสันและอยากสัมผัส


 อีกทักษะที่เด็ก 4 ขวบขึ้นไปจนถึงเกมของครอบครัว เพราะเด็กๆ จะได้เสริมสร้างทักษะของการสังเกต และยังเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับผิวไม้เสมือนจริงว่าได้ลูกอมมาเป็นของตัวเอง ส่วนกติกาการเล่นเกมไม่ซับซ้อน ผู้ใหญ่ที่ต้องเล่นกับน้องก็สามารถสนุกด้วยได้