phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Shapes & Colours
วางแผนดี จินตนาการได้มีชัยไปกว่าครึ่ง ฝึกจินตนาการไปสุดๆ กับเกมนี้ ต้องใช้การสังเกตทั้งของตัวเองและของเพื่อนๆ ด้วย ใครที่ว่าแน่ต้องมาลองเกมนี้กันนะคะ