phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Speed Cup
ทำเอาวุ่นทีเดียว เพราะเด็กๆ ที่รักความสนุก ชอบขยับตัว เน้นความฮาเป็นตัวตั้งต้องเกมนี้เลยค่ะ แต่ผลลัพธ์มีมากกว่าความสนุก จะเล่นเป็นกลุ่มหรือซ้อมมือเล่นคนเดียวก็สามารถทำได้ เพื่อนเล่นเปลี่ยน ความสนุกและความมันส์ก็ต่างไป


เกมที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ  ฝึกการสังเกตและเข้าใจภาพพร้อมๆ กับการจัดระบบความคิด โดยใช้สีสันมากระตุ้นกานเรียนรู้ และการที่เด็กได้ขยับกล้ามเนื้อมือ ได้ฝึกตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ยากเกินตัวและเหมาะสมกับวัย จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้ง่าย สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: Young Sanook หรือ โทร. 095-782-2589 หรือ 045-950-418