phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
OogaBooga
ภาษาอะไรก็เรียนได้ค่ะ แค่ไม่ท้อก่อน และเกมนี้ก็จะช่วยฝึกน้องๆ พูดภาษาอะบอลิจินกัน ไม่ยากเลยค่ะ